KHÓA III "NỘI SOI CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ TAI-MŨI-HỌNG"

23/10/2020, 15:50
Nhằm nâng cao tay nghề của Bác sĩ chuyên ngành Tai-Mũi-Họng trong chẩn đoán chính xác, điều trị hiệu quả và đáp ứng yêu cầu đủ điều kiện chứng ...