HỘI NGHỊ TAI MŨI HỌNG NHI CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ 8 (APOG 8Th ) CHỦ ĐỀ: KHUYNH HƯỚNG MỚI TRONG CHUYÊN NGÀNH TAI MŨI HỌNG NHI

Thay mặt Ban Tổ chức, xin gửi tới Quý Đồng nghiệp Thông báo số 2 với nhiều thông tin cập nhật về Hội nghị Tai Mũi Họng Nhi Châu Á Thái Bình Dương lần ...

SPONSORS

Trân trọng Cảm ơn Quý Công ty tham gia tài trợ hoạt động khoa học Hội Tai-Mũi-Họng, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Liên kết Website

Liên hiệp hội y tế

Tư vấn - Hỏi Đáp

Tư vấn - Hỏi Đáp

Tài Liệu Y Khoa

 • Thyroid nodules - diagnostic evaluation based on thyroid cancer risk assessment
 • Thyroid cancer - ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and followup (2019, 28 pages)
 • Herbal Active Ingredients - An Emerging Potential for the Prevention and Treatment of Papillary Carcinoma
 • Xem tất cả
 • MAXILLARY SINUS OSTIUM MORPHOLOGY AND CLINICAL RELEVANCE
 • Manual of Endoscopic Sinus Surgery and Its Extended Applications (ed 2005_ 314 pages)(2)
 • Atrophic Rhinitis (review 2012)
 • Xem tất cả
 • Pediatric Otolaryngology (AAP 2012, 511 pages)
 • Nauta J Eur Arch Otorhinolaryngol 2013
 • Dhingra Diseases Of Ear, Nose _ Throat (figures, 1290 pages)_4
 • Xem tất cả
 • Tonsillotom (partial) and complete tonsillectomy surgical technique
 • Radiofrequency Tonsillotomy in Children with Tonsillar Hyperplasia
 • Diagnosis of Obstructive Sleep Apnea in Adults ACP 2014
 • Xem tất cả

CÔNG TY DƯỢC PHẨM - THIẾT BỊ Y TẾ