HỘI NGHỊ TAI MŨI HỌNG NHI CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ 8 (APOG 8Th ) CHỦ ĐỀ: KHUYNH HƯỚNG MỚI TRONG CHUYÊN NGÀNH TAI MŨI HỌNG NHI

Thay mặt Ban Tổ chức, xin gửi tới Quý Đồng nghiệp Thông báo số 2 với nhiều thông tin cập nhật về Hội nghị Tai Mũi Họng Nhi Châu Á Thái Bình Dương lần ...

Câu chuyện về hai bát mỳ và lòng tự trọng

Cậu con trai tiến đến trước mặt tôi. Cậu nói to: “Cho hai bát mì bò!”. Tôi đang định viết hoá đơn, thì cậu ta hướng về phía tôi và xua xua tay. Tôi ngạc ...

SPONSORS

Trân trọng Cảm ơn Quý Công ty tham gia tài trợ hoạt động khoa học Hội Tai-Mũi-Họng, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Tư vấn - Hỏi Đáp

Tư vấn - Hỏi Đáp

 • Thyroid nodules - diagnostic evaluation based on thyroid cancer risk assessment
 • Thyroid cancer - ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and followup (2019, 28 pages)
 • Herbal Active Ingredients - An Emerging Potential for the Prevention and Treatment of Papillary Carcinoma
 • MAXILLARY SINUS OSTIUM MORPHOLOGY AND CLINICAL RELEVANCE
 • Manual of Endoscopic Sinus Surgery and Its Extended Applications (ed 2005_ 314 pages)(2)
 • Atrophic Rhinitis (review 2012)
 • Pediatric Otolaryngology (AAP 2012, 511 pages)
 • Nauta J Eur Arch Otorhinolaryngol 2013
 • Dhingra Diseases Of Ear, Nose _ Throat (figures, 1290 pages)_4
 • Tonsillotom (partial) and complete tonsillectomy surgical technique
 • Radiofrequency Tonsillotomy in Children with Tonsillar Hyperplasia
 • Diagnosis of Obstructive Sleep Apnea in Adults ACP 2014

CÔNG TY DƯỢC PHẨM - THIẾT BỊ Y TẾ