CÁCH THỨC THAM DỰ

Quý Đồng nghiệp có nhu cầu cấp chứng nhận Đào tạo Y khoa liên tục (CME/ECME) vui lòng theo hướng dẫn sau:

01

Đăng nhập/đăng ký thành viên

02

Chọn Hội nghị - Hội thảo

03

Làm bài Pre-test (nếu có)

04

Tham dự hội thảo

05

Làm bài Post-test

06

Đăng ký nhận tài liệu (nếu có)

07

Hoàn thành điều kiện cấp CME

Hội nghị trực tuyến được truyền qua Internet đến các thiết bị nghe nhìn cá nhân (Máy tính, ipad, smartphone...) qua các phần mềm Webex, Zoom, Ecademy,...

** Đại biểu chịu trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác cho ban tổ chức để lưu trữ và cấp chứng nhận. Ban tổ chức không cung cấp dữ liệu cho các bên không liên quan **.