HỘI NGHỊ TAI MŨI HỌNG NHI CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ 8 (APOG 8Th ) CHỦ ĐỀ: KHUYNH HƯỚNG MỚI TRONG CHUYÊN NGÀNH TAI MŨI HỌNG NHI

05/07/2022, 21:45
Thay mặt Ban Tổ chức, xin gửi tới Quý Đồng nghiệp Thông báo số 2 với nhiều thông tin cập nhật về Hội nghị Tai Mũi Họng Nhi Châu Á Thái Bình Dương lần ...