HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN TAI-MŨI-HỌNG NĂM 2021

Thứ sáu, 18/12/2020, 18:12 GMT+7
  • Địa điểm Hội trường Trung tâm Hội nghị Hòa Giang, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
  • Địa chỉ Số 62-64-66 Cô Bắc, Phường Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
  • Thời gian Từ 8:00-16:00 ngày 15.16.17 tháng 1 năm 2021(Thứ 6, Thứ 7, Chủ Chật)
  • Đăng ký ĐĂNG KÝ Trước ngày 1.1.2021, Quý đại biểu vui lòng đăng ký thông tin tham dự ở cuối trang.
  • Nhà tài trợ

1. Thông báo số 1

2. Thông báo số 2

3. Chương trình

4. Chương trình thiện nguyện

 

 
HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN TAI-MŨI-HỌNG NĂM 2021
Vui lòng quét mã QR code hoặc Nhấp chọn “Đăng ký” để đăng ký tham dự.