HỘI THẢO TRỰC TUYẾN "NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP NHI KHOA"

Thứ sáu, 18/12/2020, 16:15 GMT+7
  • Địa điểm Hội Thảo Trực Tuyến
  • Địa chỉ Hội Thảo Trực Tuyến
  • Thời gian Từ 9:00 đến 17:00 ngày 27/12/2020 & 07/11/2020
  • Đăng ký Quý đại biểu vui lòng đăng ký thông tin tham dự ở cuối trang

 

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN "NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP NHI KHOA"
Vui lòng quét mã QR code hoặc Nhấp chọn “Đăng ký” để đăng ký tham dự.